Facebook Business Manager - Sve Što Treba Da Znate

Facebook Business Manager – Sve Što Treba Da Znate

Facebook Business Manager nije nov alat, tu je već više od godinu dana, ali je definitivno alat koji najviše buni oglašivače, pogotovo one koji nisu napredni korisnici Facebook oglašavanja.

Najčešća pitanja koje se postavljaju su:
„Koja je razlika između Business Managera i Ads Managera?“
„Da li je meni potreban Business Manager?“
„Počeo sam da ga koristim, sve mi se pobrkalo, kako da se vratim nazad?“

U ovom tekstu ću odgovoriti na sva ova pitanja, plus mnoge druge pojedinosti koje će vam biti značajne za uspešno korišćenje ovog alata.

Šta je Facebook Business Manager?

Facebook BM je alat koji služi da na jednom mestu upravljate različitim:
– Nalozima za Oglašavanje (Ads Manager-ima)
– Stranicama kojima imate pristup
– Ljudima (vašim timom)
– Instagram nalozima
– Pixel-ima
– Deljenim publikama
– Product catalog-ima
– Offline Event-ima
– Partnerima

Dakle, Business Manager je KROVNI nalog pod kojim se nalazi sve što vam je potrebno za vođenje kampanja na Facebook-u. To je centralizovano mesto sa kog upravljate celokupnim procesom. To znači da oglasne kampanje ne puštate preko Business Manager-a, niti kreirate objave za stranice. Business Manager je mesto za upravljanje i organizovanje, a ne za izvršenje posla.

Kome je potreban Business Manager, a kome nije?

Ako se profesionalno bavite vođenjem kampanja na Facebook-u, bilo da ste agencija, frilenser ili neko ko vodi više naloga za prijatelje i familiju, za vas je Business Manager OBAVEZAN alat. To je najbolji način da razvrstate klijente i njima upravljate na način na koji bi to trebalo. Svaki klijent treba da ima svoj Ad Account, svoje stranice, svoje Instagram profile itd. Osim što će vama biti lakše da se snađete, moći ćete da svakom klijentu dodelite pristup njegovom nalogu za oglašavanje a da ne brinete da će videti kampanje od drugog klijenta.

Business Manager je potreban i kompanijama/pojedincima koji imaju više različitih brendova ili više različitih biznisa koje vode ili ako imaju tim ljudi koji su zaduženi za vođenje naloga. Evo i primera:

Vi ste proizvođač sokova XYZ – proizvodite tri različita brenda soka, Brend A, Brend B i Brend C. Imate četvoro ljudi zaposlenih u vašem digitalnom odeljenju plus jednu eksternu agenciju. Business Manager će vam biti centralizovano mesto za upravljanje svim vašim nalozima za oglašavanje (svaki brend treba da ima svoj), sa svim vašim Facebook stranicama, Instagram profilima itd. Vaši zaposleni će od vas dobiti pristup nalozima za koje su odgovorni i kojima upravljaju. Takođe, daćete pristup agenciji da za vas vodi jedan od brendova – daćete pristup jednom Ad Accountu, jednoj stranici i jednom IG profilu.

Na ovaj način ne može da se desi da jedan od zaposlenih napusti firmu i vi trajno izgubite pristup nekoj ili svim stranicama, ne može da se desi da raskinete saradnju sa agencijom i da morate posle celokupno oglašavanje da počinjete sa drugim od nule (jer ste koristili nalog od agencije, a ne svoj). U par minuta možete da napravite reogranizaciju poslovanja, tako što ćete razdeliti pristupe po novoj organizaciji.

Business Manager vam nije potreban ako ste preduzetnik ili pojedinac koji ima jednu stranicu, jedan nalog za oglašavanje i koji sam vodi sve to. Realno, nema potrebe da se prebacujete jer nećete imati nikakav poseban benefit, a biće vam potrebno neko vreme za privikavanje. Nećete imati povlašćen položaj kod Facebook-a ako imate ili ako nemate BM nalog. Sam učinak kampanja nema nikakve veze sa time da li koristite BM ili ne.

Pravljenje Business Managera

Prvo što treba da uradite je da odete na https://business.facebook.com i kliknete na veliko plavo dugme „Napravi nalog“.

Zatim se logujete svojim Facebook nalogom.

Sledeći korak je da date naziv vašem novom Business Manageru.

I svoj lični profil koji ćete koristiti u Business Manageru.

Kada ovo uradite vaš Business Manager nalog će biti spreman i možete da počnete da ga koristite. Na početku će vam tražiti da uvežete ili kreirate Facebook stranicu koja će biti „nosilac“ Business Manager-a. To treba da bude vaša stranica, a ne stranica od klijenta. Ako već nemate takvu stranicu, napravite novu za te potrebe. Ta stranica može ostati potpuno prazna i neaktivna.

Podešavanje Business Managera

Prvi ekran će prikazivati naloge za oglašavanje i stranice kojima imate pristup (kada tek kreirate nalog, ovde neće biti ništa, već ćete kliknuti na dugme „Business Settings“ kao na slici ispod).

Zatim, otvoriće vam se deo za podešavanja. Leva kolona (zelena boja) predstavlja nivoe za koje možete uraditi podešavanja. Prvi na listi su ljudi koji imaju pristup Business Manager-u. Vidimo u sredini (plava boja) ko su ljudi koji imaju pristup Business Manager-u. Kada izaberemo određenu osobu, videćemo kojim stranicama, nalozima za oglašavanje i product catalog-ima ta osoba ima pristup (crna boja). U ovom slučaju vidimo da Ivan Bildi ima pristup na 24 stranice, 20 naloga za oglašavanje i jednom product catalog-u. Klikom na dugme „Assign Assets“ (braon boja), označenoj osobi dodeljujete pristup različitim asset-ima. To su Facebook stranice, nalozi za oglašavanje ili product catalog-i. Da bi određena osoba imala pristup asset-ima, potrebno je, pošto je dodate u Business Manager, da joj dodelite pristup. Ovo morate uraditi i za sebe, jer to što ste se dodali u Business Manager ne znači da imate pristup asset-ima iz Business Managera. Videćete u nastavku teksta kako se dodaju različiti asset-i.

Dodavanje osobe u Business Manager

Da biste dodali novu osobu, kliknite na dugme „Add New People“ (crvena boja) – unesite e-mail adresu osobe i izaberite da li će biti Admin Business Manager-a ili zaposleni. Zatim, u sledećim koracima, možete da izaberete da li želite da joj date pristup asset-ima ili da to za sada preskočite i date joj pristup naknadno. Pošto završite proces, osoba će dobiti e-mail putem kog mora da potvrdi pristup Business Manager-u. Pazite da ne zaboravi ovaj korak, jer bez njega neće imati pristup.

Dodavanje stranica u Business Manager

Da bismo dodali stranice kojima želimo da upravljamo, kliknućemo na sledeći red pod nazivom „Pages“. Tu ćemo videti stranice koje su već dodate u BM, koja osoba ima pristup tim stranicama i na kom nivou. Ako želimo da dodamo novu stranicu, kliknućemo na dugme „Add New Pages“ kao na slici ispod.

Vidimo sada da imamo par opcija.

Prva opcija je „Add a Page“ – koju koristite samo u slučaju da je stranica vaša i da želite da je Business Manager preuzme.

Druga opcija je „Request Access to a Page“ – koja služi da dobijete pristup stranici kojom treba da upravljate. Dodavanje stranice se radi tako što ubacite url stranice ili kucate po nazivu. Ako ste već bili Admin te stranice, ona će automatski biti dodata u Business Manager, a ako niste bili Admin, biće poslat zahtev Adminu stranice da vam odobri pristup. Zahtev za pristup će se nalaziti na samoj stranici u podešavanjima, u delu „Page Roles“ (na istom mestu gde dodajete osobe da upravljaju stranicom).

Treća opcija je „Create a New Page“ – koja ima jasno značenje.

To bi bilo to što se tiče dodavanja stranica. Ne zaboravite, da kada dodate stranicu u Business Manager, dodelite i pristup osobama iz Business Managera, da mogu da upravljaju stranicom. Samo dodavanje u BM ne znači da će osobe automatski imati pristup stranici.

Kliknite ovde ako želite da sledeći tekst dobijete direktno u vaš inbox. Chat-bota trenutno koristi preko 2000 ljudi, pridružite im se!

Dodavanje Add Accounta u Business Manager

Upravljanje nalozima za oglašavanje je verovatno i najveća prednost Business Managera. Ako ne koristite BM, da biste napravili novi nalog za oglašavanje, potrebno je da napravite novi profil na Facebook-u. Ovo je nepraktično. Kao i u sekciji „Pages“, ovde možete videti kojim sve Ad Account-ima imate pristup i koje osobe su dodeljene da upravljaju različitim nalozima za oglašavanje.

Prilikom dodavanja novih naloga za oglašavanje, imate tri opcije.

Prva opcija „Add an Ad Account“ znači da će vaš Business Manager preuzeti zauvek nalog za oglašavanje koji dodajete i da će postati vlasništvo Business Manager-a. Ovu opciju koristite samo za naloge koji su u prošlosti bili vaši. Na primer, do sada ste oglase vodili preko ličnog profila, napravili ste Business Manager i želite sada taj nalog za oglašavanje da prebacite na Business Manager.

Druga opcija je uzimanje pristupa nekom nalogu za oglašavanje. Ovu opciju ćete koristiti ako je potrebno da povežete nalog koji nije vaš. Ovo se u praksi dešava kada frilenseri ili agencije dobiju novog klijenta koji ima svoj nalog za oglašavanje a od sada će oni njime upravljati.

Treća opcija je pravljenje novog naloga za oglašavanje. Ovo je super stvar ako vam je potreban novi nalog (za lične potrebe ili klijenta). Možete u par klikova napraviti potpuno novi nalog za oglašavanje, vezati način plaćanja koji želite, imati novi pixel itd. Kada kreirate novi Business Manager nalog, bićete ograničeni na 2 ili 5 naloga za oglašavanje koje možete napraviti. Kada dođete do tog limita, samo pišite Facebook-u da vam odobri još.

Pixel-i, Instagram, deljenje publike i ostalo

Verujem da vam je do sada jasnije na koji način se upravlja promenama u Business Manager-u. U daljem tekstu ćemo pokriti ostatak ove teme.

Upravljanje različitim pixel-ima kroz Business Manager je jako jednostavno. Na jednom mestu možete videti sve pixel-e i jednim klikom videti njihovu aktivnost. Odlična stvar je što kroz Business Manager možete praviti nove pixel-e, a da ne kreirate nove naloge za oglašavanje. Ako su vam, iz nekog razloga, potrebna dva pixel-a koja ćete koristiti na jednom nalogu za oglašavanje, to možete uraditi jedino pomoću Business Managera.

Product Catalog-i su dugo bili dostupni samo kroz Business Manager. Oni su neophodni za dinamički remarketing koji ćemo obraditi u zasebnom tekstu, jer mislim da je jako važno za sve koji imaju E – commerce sajt.

U Business Manager možete povezati i sve Instagram profile kojima želite da upravljate. Prilikom povezivanja Instagram profila potrebno je da izaberete i nalog za oglašavanje za koji će taj profil biti vezan.

„Shared Audiences“ je još jedna velika prednost korišćenja Business Managera. Ovo vam omogućava da delite publiku (bilo koji Custom Audience) jednog naloga sa drugim nalogom. Na primer, imate publiku koja odlično radi na jednom nalogu za oglašavanje i želite da je podelite sa drugim nalogom. Ako se podsetimo primera iznad, proizvođača soka koji ima različite naloge za različite brendove, ova funkcija se može koristiti da se podeli publika iz pixel-a sa sajta brenda A, sa nalogom za oglašavanje brenda B.

Projekti, partneri, plaćanja

Projekti služe, da kada imate previše naloga i stranica u Business Manager-u, da ih organizujete po celinama odnosno projektima. Projekte možete organizovati i po klijentima. Ovo je nešto što će biti od koristi većim agencijama.

Opcija „Partneri“ vam omogućava da dodelite drugim Business Manager-ima pristup da upravljaju određenim aset-ima vašeg BM. Na primer, ako angažujete podizvođača da vam pomogne oko velikog klijenta, ovo bi bio idealan način da ga uključite.

Opcijom „Plaćanja“ možete uvezati različite kartice, koje ćete koristiti na nalozima za oglašavanje. Nalozi za oglašavanje koji su pod Business Manager-om imaju opciju da im dodate naloge za plaćanje ručno ili da iskoristite već dodate naloge u BM.

„Business Info“ vam omogućava da promenite primarnu stranicu koja je vezana za Business Manager,da obrišete celokupan BM, da videte koliki je trenutni limit što se tiče broja naloga za oglašavnaje i da podesite Two-factor Authentication kako biste dodatno osigurali vaš BM.

U opciji „Notifikacije“ možete definisati za šta sve želite ili ne želite da dobijate notifikacije. U Zahtevima će stajati drugi BM koji su na čekanju.

A sada jedan izuzetno koristan detalj – na Homepage-u Business Manager-a možete da vidite ukupnu potrošnju svih svojih klijenata u izabranom periodu i možete da podesite osnovne kolone izveštaja koje ćete da tumačite na nivou svih naloga za oglašavanje.

Kao što vidimo iznad, potrošnja za sve naloge u prethodnih 7 dana je nešto preko 1000 EUR. Ispod se nalaze kolone i redovi svih naloga za oglašavanje.

Zaključak

Nadam se da vam je ovaj vodič pomogao da shvatite šta je Business Manager i kako ga možete koristiti za potrebe vašeg biznisa. BM je obavezan za agencije, frilensere i firme koje žele da imaju jednostavno upravljanje svojim nalozima i vlasništvo nad istim.

Ako vam je ovaj tekst bio koristan, podelite ga sa prijateljima kojima može da znači.

Kliknite ovde ako želite da sledeći tekst dobijete direktno u vaš inbox. Chat-bota trenutno koristi preko 2000 ljudi, pridružite im se!