Mi činimo vaš brend omiljenim.

Mi smo kolačići. Mi umemo digitalni marketing. I umemo da slušamo, gledamo, komuniciramo. Radimo sa vama, za vas i za vaš brend. I za nas. 🙂

Sve iskreno, iskusno i s razumevanjem.

kuki 1

O nama

Višegodišnje iskustvo pokazalo je da najbolje rezultate postižemo kroz transparentan rad i građenje dugoročnih odnosa – i sa klijentima i unutar agencije.

Radimo efikasno i sa realnim rokovima.

U skladu sa senzibilitetom i potrebama zadatka dodeljujemo vam tim koji će od početka biti zadužen za vaš brend. Naš tim čine iskusni marketari, dizajneri, social media manager-i, videografi.

Zajednički cilj nam je razvoj vašeg brenda i biznisa, kako u digitalu tako i u ostalim sferama.

Šta radimo

Oglašavanje na društvenim mrežama

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube

Google oglašavanje

Search, Display, YouTube

Vođenje društvenih mreža

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube

Grafička rešenja

digital i print

Strategija digitalnog marketinga

Influenser marketing

Video produkcija

Fotografisanje

Edukacije

Branding

Klijenti

Movenpick klijent

MÖVENPICK RESORT AND SPA FRUŠKE TERME

oglašavanje, vođenje profila, video produkcija

Forma klijent

forma ideale

video, influenseri

Masterbox klijent

masterbox

oglašavanje, vođenje profila, foto i video produkcija, izrada sajta

Portfolio

o nama desktop
o nama mobile
Dobar tim je ključ uspeha. A naš je baš dobar! Čuvamo leđa jedni drugima, čuvamo leđa klijentima.❤

Cene usluga

Vođenje društvenih mreža

od 700.00 EUR mesečno

Cena zavisi od tipa i količine sadržaja koji se kreira, da li se vodi komunikacija na stranici i u kom obimu.

Usluga obuhvata: planiranje nastupa, planiranje konkretnih projekata i aktivacija, produkciju sadržaja (foto, video, dizajn, copy…), po dogovoru komunikaciju na stranici kroz poruke i komentare i eventualnu kriznu komunikaciju.

Izrada strategije

od 2000.00 EUR

Cena zavisi od kompleksnosti zahteva, industrije u kojoj se klijent nalazi, roka izrade i detaljnosti akcionog plana.

Dokument obuhvata tri celine:

  1. analizu prepoznate konkurencije i trenutnog nastupa klijenta
  2. strategiju digitalnog nastupa
  3. akcioni plana (taktike) za primenu strategije u poslovanju sa jasnim koracima, kanalima, tehnologijama, primerima i načinima praćenja rezultata

Google oglašavanje

od 300.00 EUR + 10% vrednosti ukupnog budžeta (na mesečnom nivou)

150.00 EUR | Otvaranje ili preuzimanje naloga, inicijalno istraživanje tržišta, podešavanje konverzija i uvezivanja sa alatima poput Google Analitike (jednokratna uplata)

Facebook i Instagram oglašavanje

od 400.00 EUR + 10% vrednosti ukupnog budžeta (na mesečnom nivou)

150.00 EUR | Otvaranje ili preuzimanje naloga, inicijalno istraživanje tržišta, implementacija i podešavanje Facebook Pixela (jednokratna uplata)

NAPOMENA: Cene su okvirnog karaktera i zavise od konkretnog zahteva klijenta.

Izrada web prezentacija i landing strana

od 1200.00 EUR

Navedena cena obuhvata izradu osnovne internet prezentacije sa prilagođenim dizajnom i podešavanjem Google Analitike i Facebook Pixela.

Cena za izradu kompleksnijih sajtova ili web aplikacija zavisi od konkretnog zahteva klijenta.

1 na 1 edukacije

100.00 EUR po satu

Edukacije i konsultacije podrazumevaju individualan rad sa polaznikom ili grupni rad za potrebe jedne firme. Edukacija je koncipirana tako da je u potpunosti praktična i primenjiva. Radimo direktno na vašim kampanjama i/ili stranicama, sa relevantnim primerima iz prakse. Cilj je da se pojedinac ili tim osposobi da samostalno osmišljava nastup na internetu i vodi plaćene kampanje.

Ukoliko imate potrebu za više pomenutih usluga, naravno da ćemo kreirati za vas poseban paket, koji će u ukupnom zbiru biti povoljniji nego zbir pojedinačnih usluga.

Snimanje, montaža, animacija

od 500.00 EUR Snimanje i montaža video materijala za potrebe društvenih mreža, sajtova i YouTube-a

od 300.00 EUR montaža videa

od 300.00 EUR snimanje videa

Posedujemo studio za snimanje i obradu video sadržaja različitog tipa. Nudimo i usluge snimanja na terenu na dogovorenoj lokaciji.

Brandbook

od 1250.00 EUR Izrada logotipa i kreiranje knjige grafičkih standarda

Naša agencija nudi uslugu osmišljavanja i kreiranja vizuelnog identiteta vašeg brenda. Finalni proizvod je knjiga grafičkih standarda koja, pored samog logotipa, podrazumeva sve elemente kao što su tipografija, boje, dozvoljene i nedozvoljene primene logotipa, primere primene vizuelnog identiteta na reklamne materijale i upotrebu na društvenim mrežama.

Ukoliko imate ideju, ali ne znate šta tačno s njom pomoći ćemo vam da od nje napravite biznis

15000.00 EUR

Ukoliko imate ideju za biznis, ali niste sigurni kako da je uobličite, mi vas vodimo kroz ceo proces. Proces podrazumeva: inicijalno istraživanje konkurencije, osmišljavanje naziva, izradu brandbooka, definisanje misije i ključnih akcija, izradu strategije prodaje.

Šta dobijate
od nas?

Želite da
sarađujemo?